Tiêu điểm
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
 
- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

- Chấm dứt tình trạng “Đọc-Chép bài”;

- Chống ngồi nhầm lớp – Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
 
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn minh đô thị.
 
- Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.
Giới thiệu > Tổ chức

CHI BỘ

 
Bí thư Chi bộ
Cô Bùi Thị Minh Tâm

 
Phó Bí thư Chi bộ
Cô Nguyễn Thị Thảo
 
 
Hiệu Trưởng
Thầy Nguyễn Văn Vượng

 
Phó Hiệu Trưởng
Thầy Nguyễn Hoàng Cường
 
Trưởng bộ môn Tin học
Cô Chung Thị Bích Ngọc
 
Giáo viên Toán
Cô Lê Thị Chung

Giáo viên Ngữ Văn
Cô Nguyễn Thị Bích Phụng 
 
Chủ tịch Công đoàn
Thầy Lê Quang Huân
 
 
 

BAN GIÁM HIỆU

 
 
Hiệu Trưởng
Thầy Nguyễn Văn Vượng
 
 
 
Phó Hiệu Trưởng
Cô Bùi Thị Minh Tâm
 
 
Phó Hiệu Trưởng
Thầy Nguyễn Hoàng Cường

CHI ĐOÀN

 

CÔNG ĐOÀN

 
Chủ tịch Công đoàn
Thầy Lê Quang Huân

 
Phó Chủ tịch Công đoàn
Cô Nguyễn Thị Thu Hương
 
 
 
Ủy viên BCH CĐ
Cô Lê Thị Chung

 
Ủy viên BCH CĐ
Thầy Phạm Phương Điền
 
Ủy viên BCH CĐ
Cô Vũ Thị Thu Hà
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Văn Phòng
Bà Trần Cẩm Hương
 
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Toán
Cô Lê Thị Tuyết Huyền
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Lý - Hóa
Cô Phạm Bảo Trinh
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Sinh
Nguyễn Thị Tài
 
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Ngữ Văn
Cô Lê Thị Duyên
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Ngoại ngữ
Cô Nguyễn Thị Phước Lành
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Sử - Địa - Công dân
Cô Lê Thị Ngọc Phượng
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Công nghệ - Tin học
Cô Hoàng Thị Quỳnh Hoa
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Văn Thể Mĩ
Cô Đinh Ánh Uyên

TỔ TOÁN

 
Tổ Trưởng
Cô Nguyễn Thị Thu Cúc

 
Tổ Phó
Thầy Bùi Ruy Tân
 
 
 
Giáo viên
Thầy Lương Anh Văn

 
Giáo viên
Cô Nguyễn Hồng Hoa
 
Giáo viên
Cô Lê Thị Tuyết Huyền
 
Giáo viên
Thầy Trần Thiện Võ
 
Giáo viên
Cô Lê Thị Chung

 
Giáo viên
Thầy Trần Nguyên Khôi
 
Giáo viên
Cô Lê Thị Tuyết Ngân
 
Giáo viên
Thầy Đinh Quốc Khánh

Giáo viên
Cô Nguyễn Ngọc Thủy

 
 
Giáo viên
Thầy Huỳnh Quốc Phong
 
Giáo viên
Thầy Nguyễn Như Phúc
 
Giáo viên
Thầy Nguyễn Tiến Trung
 
Giáo viên
Cô Dương Thị Thu Hà
Giáo viên
Cô Nguyễn Đức Chiêu Nghi
 
Giáo viên
Cô Vũ Thị Lưu
 

TỔ LÝ-HÓA

 
Tổ Trưởng
Giáo viên Vật Lý
Cô Đặng Thị Hồng Hạnh
 
 
Tổ Phó
Giáo viên Vật Lý
Cô Đường Thị Võ Phi
 
 
 
Giáo viên Vật Lý
Cô Nguyễn Thị Nghiệp
 
 
Giáo viên Vật Lý
Cô Nguyễn Thị Kim Luyến
 
Giáo viên Vật Lý
Thầy Nguyễn Văn Tiệp
 
Giáo viên Vật Lý
Cô Ngô Thị Nguyệt
 
Nhóm Trưởng
Giáo viên Hóa học
Cô Đỗ Thùy Kim Thoa
 
Giáo viên Hóa học
Cô Phạm Bảo Trinh
 
Giáo viên Hóa học
Cô Vũ Thị Hồng Thắm
 
Giáo viên Hóa học
Thầy Phạm Hoàng Tuyên

TỔ SINH

 
Tổ Trưởng
Cô Lê Thị Thanh Uyên
 
 
Tổ Phó
Cô Trần Thùy Mỹ Linh
 
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Tài
 
Giáo viên
Cô Hồ Thị Thu Ranl
 
Giáo viên
Cô Phạm Thị Đoan Trang

TỔ NGOẠI NGỮ

 
Tổ Trưởng
Cô Vũ Thị Thanh Tâm
 
 
Tổ Phó
Cô Nguyễn Thị Phước Lành
 
 
 
Giáo viên
Thầy Nguyễn Hữu Bình
 
 
Giáo viên
Cô Trương Thu Hằng
 
 
Giáo viên
Cô Đỗ Trần Cẩm Thúy
 
 
Giáo viên
Cô Bùi Thị Bích Liên
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Việt Hà

 
Giáo viên
Cô Vũ Thị Thu Hà
 
Giáo viên
Thầy Nguyễn Hồng Phúc
 
Giáo viên
Thầy Trần Hoàng Bảo Hiếu
 
Giáo viên
Cô Bùi Hương Đoan Thùy
 
Giáo viên
Cô Phạm Thị Mỹ Nga
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Thu Thủy
 
 

TỔ NGỮ VĂN

 
Tổ Trưởng
Cô Đinh Thị Ngọc Nhung
 
 
Tổ Phó
Cô Nguyễn Thị Ngọc Song
 
 
 
Giáo viên
Cô Cao Thị Hường
 
 
Giáo viên
Cô Ngô Thị Thu Hà
 
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Kim Anh
 
 
Giáo viên
Cô Lê Kim Phượng
 
Giáo viên
Cô Phạm Thị Hồng Liên

 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Thảo
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Thu Hương
 
Giáo viên
Cô Đỗ Thị Minh Cẩm
 
Giáo viên
Cô Lê Thị Thúy Nga
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Bích Phụng
 
Giáo viên
Cô Lê Thị Duyên
 
Giáo viên
Cô Đàm Thị Hằng

TỔ VĂN PHÒNG

 
 
 
Tổ Trưởng Tổ Văn phòng
Cô Bùi Thị Minh Tâm

 
 
 
Văn Thư
Bà Nguyễn Hoàng Anh Thư

 
Học vụ
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
 
Phổ cập
Bà Trần Cẩm Hương
 
Kế toán
Bà Hồ Thị Việt

 
Thủ quĩ
Bà Cao Thị Kim Hoa
 
Tổng phụ trách Đội
Ông Nguyễn Thanh Tâm
 
Y tế
Bà Nguyễn Thị Thu Tuyền
 
Nha sĩ
Ông Đào Đặng Thành Hiển
 
Thư viện
Bà Nguyễn Thanh Phượng

 
Quản sinh
Ông Nguyễn Viết Hùng

 
Quản sinh
Ông Nguyễn Ngọc Long
 
 
Quản sinh
Ông Cao Ngọc Báu

 
Quản sinh
Ông Lê Quang Hùng
 
Quản sinh
Ông Phạm Duy Tâm
 
 
Bảo vệ
Ông Lê Vinh Quang

 
Bảo vệ
Ông Nguyễn Văn Phước
 
Bảo vệ
Ông Phạm Văn Thắng
 
Phục vụ
Bà Đào Thị Kim Sơn
 
Phục vụ
Bà Nguyễn Thị Thanh
 
Phục vụ
Bà Hoàng Thị Dung

TỔ SỬ-ĐỊA-CÔNG DÂN

 
Tổ Trưởng
Giáo viên Lịch Sử
Cô Bùi Thị Huệ
 
 
Tổ Phó
Giáo viên Địa Lý
Thầy Trần Anh Tuấn
 
 
Giáo viên Lịch Sử
Cô Dương Thị Thu Điệp
 
 
Giáo viên Lịch Sử
Cô Lê Thị Ngọc Phượng
 
 
Giáo viên Lịch Sử
Cô Phạm Thị Thu
 
 
Giáo viên Địa Lý
Thầy Huỳnh Tấn Dũng

 
Giáo viên Địa Lý
Thầy Lê Quang Huân
 
Giáo viên Địa Lý
Cô Ngô Thị Ngọc Thủy
 
Giáo viên Địa Lý
Cô Nguyễn Thị Thùy Chi
 
 
Giáo viên Địa Lý
Cô Phạm Thị Hằng
 
 
 
Nhóm Trưởng - Giáo viên
Giáo dục Công dân
Cô Lê Long Ngọc Dung
 
Giáo viên
Giáo dục Công dân
Cô Trương Hoàng Ngọc Hà
 
Giáo viên
Giáo dục Công dân
Thầy Nguyễn Thành Long

TỔ VĂN THỂ MĨ

 
Tổ Trưởng
Giáo viên Âm Nhạc
Cô Hoàng Thị Ngọc Diệp
 
 
Tổ Phó
Giáo viên Mĩ Thuật
Cô Đinh Ánh Uyên
 
 
 
Giáo viên Âm Nhạc
Thầy Lê Văn Hỷ
 
 
Giáo viên Mĩ Thuật
Cô Nguyễn Thị Mai Trâm
 
 
Giáo viên Mĩ Thuật
Thầy Đinh Duy Tâm
 
 
Nhóm Trưởng - Giáo viên
Thể dục Thể thao
Thầy Nguyễn Hoàng Trung
 
 
Giáo viên Thể dục Thể thao
Thầy Hồ Văn Phúc
 
 
Giáo viên Thể dục Thể thao
Thầy Đoàn Trần Việt
 
 
Giáo viên Thể dục Thể thao
Thầy Nguyễn Phi Phương
 
 
Giáo viên Thể dục Thể thao
Thầy Nguyễn Hoàng Minh Trí
 
 

TỔ CÔNG NGHỆ - TIN HỌC

 
Tổ Trưởng
Giáo viên Kỹ Thuật Nông nghiệp
Cô Lê Thị Hảo
 
 
Tổ Phó
Giáo viên Kỹ Thuật Nông nghiệp
Thầy Phạm Phương Điền
 
 
 
Giáo viên Kỹ Thuật Công nghiệp
Cô Hoàng Thị Quỳnh Hoa
 
 
Giáo viên Kỹ Thuật Công nghiệp
Cô Trương Thị Huệ
 
 
Giáo viên Kỹ Thuật Công nghiệp
Cô Lê Hoàng Ngọc Trân
 
 
Giáo viên Kỹ Thuật Nữ công
Cô Nguyễn Thị Dung
 
 
Nhóm Trưởng - Giáo viên Tin học
Cô Chung Thị Bích Ngọc
 
Giáo viên Tin học
Thầy Châu Thổ Bức

LIÊN ĐỘI

 

ỦY BAN KIỂM TRA

 
 
 
Chủ nhiệm
Cô Nguyễn Thị Chung

 
 
 
Ủy viên
Cô Lê Thị Tuyết Ngân
 
 
 
Ủy viên
Cô Phạm Bảo Trinh

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 
 
 
Trưởng Ban
Thầy Phạm Phương Điền

 
 
 
Ủy viên
Thầy Nguyễn Như Phúc
 
 
 
Ủy viên
Thầy Đinh Duy Tâm

2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi ngt.edu.vn