Tiêu điểm
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
 
- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

- Chấm dứt tình trạng “Đọc-Chép bài”;

- Chống ngồi nhầm lớp – Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
 
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn minh đô thị.
 
- Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.
Giới thiệu > Tổ chức > Công đoàn

CÔNG ĐOÀN

 
Chủ tịch Công đoàn
Thầy Lê Quang Huân

 
Phó Chủ tịch Công đoàn
Cô Nguyễn Thị Thu Hương
 
 
 
Ủy viên BCH CĐ
Cô Lê Thị Chung

 
Ủy viên BCH CĐ
Thầy Phạm Phương Điền
 
Ủy viên BCH CĐ
Cô Vũ Thị Thu Hà
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Văn Phòng
Bà Trần Cẩm Hương
 
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Toán
Cô Lê Thị Tuyết Huyền
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Lý - Hóa
Cô Phạm Bảo Trinh
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Sinh
Nguyễn Thị Tài
 
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Ngữ Văn
Cô Lê Thị Duyên
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Ngoại ngữ
Cô Nguyễn Thị Phước Lành
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Sử - Địa - Công dân
Cô Lê Thị Ngọc Phượng
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Công nghệ - Tin học
Cô Hoàng Thị Quỳnh Hoa
 
Tổ trưởng Công đoàn
Tổ Văn Thể Mĩ
Cô Đinh Ánh Uyên

2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi ngt.edu.vn