Tiêu điểm
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
 
- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

- Chấm dứt tình trạng “Đọc-Chép bài”;

- Chống ngồi nhầm lớp – Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
 
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn minh đô thị.
 
- Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.
Giới thiệu > Tổ chức > Tổ Công nghệ - Tin học

TỔ CÔNG NGHỆ - TIN HỌC

 
Tổ Trưởng
Giáo viên Kỹ Thuật Nông nghiệp
Cô Lê Thị Hảo
 
 
Tổ Phó
Giáo viên Kỹ Thuật Nông nghiệp
Thầy Phạm Phương Điền
 
 
 
Giáo viên Kỹ Thuật Công nghiệp
Cô Hoàng Thị Quỳnh Hoa
 
 
Giáo viên Kỹ Thuật Công nghiệp
Cô Trương Thị Huệ
 
 
Giáo viên Kỹ Thuật Công nghiệp
Cô Lê Hoàng Ngọc Trân
 
 
Giáo viên Kỹ Thuật Nữ công
Cô Nguyễn Thị Dung
 
 
Nhóm Trưởng - Giáo viên Tin học
Cô Chung Thị Bích Ngọc
 
Giáo viên Tin học
Thầy Châu Thổ Bức

2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi ngt.edu.vn