Tiêu điểm
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
 
- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

- Chấm dứt tình trạng “Đọc-Chép bài”;

- Chống ngồi nhầm lớp – Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
 
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn minh đô thị.
 
- Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.
Giới thiệu > Tổ chức > Tổ Ngoại ngữ

TỔ NGOẠI NGỮ

 
Tổ Trưởng
Cô Vũ Thị Thanh Tâm
 
 
Tổ Phó
Cô Nguyễn Thị Phước Lành
 
 
 
Giáo viên
Thầy Nguyễn Hữu Bình
 
 
Giáo viên
Cô Trương Thu Hằng
 
 
Giáo viên
Cô Đỗ Trần Cẩm Thúy
 
 
Giáo viên
Cô Bùi Thị Bích Liên
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Việt Hà

 
Giáo viên
Cô Vũ Thị Thu Hà
 
Giáo viên
Thầy Nguyễn Hồng Phúc
 
Giáo viên
Thầy Trần Hoàng Bảo Hiếu
 
Giáo viên
Cô Bùi Hương Đoan Thùy
 
Giáo viên
Cô Phạm Thị Mỹ Nga
 
Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Thu Thủy
 
 

2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi ngt.edu.vn