Tiêu điểm
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
 
- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

- Chấm dứt tình trạng “Đọc-Chép bài”;

- Chống ngồi nhầm lớp – Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

- Chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử.
 
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn minh đô thị.
 
- Hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới.
Giới thiệu > Tổ chức > Tổ Sử - Địa - Công dân

TỔ SỬ-ĐỊA-CÔNG DÂN

 
Tổ Trưởng
Giáo viên Lịch Sử
Cô Bùi Thị Huệ
 
 
Tổ Phó
Giáo viên Địa Lý
Thầy Trần Anh Tuấn
 
 
Giáo viên Lịch Sử
Cô Dương Thị Thu Điệp
 
 
Giáo viên Lịch Sử
Cô Lê Thị Ngọc Phượng
 
 
Giáo viên Lịch Sử
Cô Phạm Thị Thu
 
 
Giáo viên Địa Lý
Thầy Huỳnh Tấn Dũng

 
Giáo viên Địa Lý
Thầy Lê Quang Huân
 
Giáo viên Địa Lý
Cô Ngô Thị Ngọc Thủy
 
Giáo viên Địa Lý
Cô Nguyễn Thị Thùy Chi
 
 
Giáo viên Địa Lý
Cô Phạm Thị Hằng
 
 
 
Nhóm Trưởng - Giáo viên
Giáo dục Công dân
Cô Lê Long Ngọc Dung
 
Giáo viên
Giáo dục Công dân
Cô Trương Hoàng Ngọc Hà
 
Giáo viên
Giáo dục Công dân
Thầy Nguyễn Thành Long

2013 © Bản quyền thuộc về Trường THCS Nguyễn Gia Thều.Thiết kế website bởi ngt.edu.vn